Onboarding Agile

onboarding-agile-scrum-teamdag-koken-scrum guid

Voor teams die willen starten met scrum werken hebben wij de teamdag “Onboarding Agile” ontwikkeld.
We starten deze dag met een theoretische uiteenzetting van de begrippen, rollen, artefacten en bijeenkomsten van scrum.
Naast scrum behandelen we elementen van Lean en uiteraard kanban. Hoe stel je WIP-limieten. Maar ook hoe houd je een goede retrospective. En hoe geven wij als team de Definition of Done (DoD) de juiste inhoud.

Na een uiteenzetting van de theorie beantwoorden wij de nodige vragen en opmerkingen ter verduidelijking. Vervolgens een goede lunch en gaan wij verder met de kookworkshop van Agile Kitchen.
De workshop bestaat uit verschillende onderdelen waarin verschillende besproken elementen duidelijk naar voren komen.

De start:

Zo starten we met het uiteenzetten van de missie van onze keuken en de opdracht van de dag. Op basis hiervan kunnen de teams zichzelf gaan vormen. Dit is een mooi proces om waar te nemen! Hoe gaan de teams zichzelf vormen? Wie neemt het initiatief? En wordt er goed gekeken naar de aanwezige specialismen en komen er werkelijk multidisciplinaire teams.

Na de teamvorming gaan we starten met een design sprint. Hierin gaan de teams werken aan een volle product backlog. Dit doen zij op basis van de opdracht en contact met de de stakeholders.

Breinspijs:

Tonijn-Agile Kitche-scrum-opmaak

De opdracht bestaat onder andere uit het werken met de ingrediënten uit onze visie Breinspijs. Welke ingrediënten kun je gebruiken voor een mentale fitheid op de lange termijn.

Nu gaat het spannend worden. Zijn de teams in staat een goede sprint planning op poten te zetten met een sprint goal en een goed gevulde sprint backlog.

Opleveren:

Sprint na sprint zullen de teams items opleveren die verbeterd kunnen worden en die uiteindelijk gebruikt gaan worden in de laatste sprint.
De oplevering: Alle eerder opgeleverde items moeten nu als één gerecht opgediend worden, met hierbij de in acht genomen kwaliteitsnormen die in de Definition of Done staan.

Het drie- of meergangendiner wordt voor de liefhebber uitgeserveerd met passende wijnen.

NU bellen!